เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี


ขออนุมัติให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภาระกิจเดินทางไปราชการ

    รายละเอียดข่าว

ขออนุมัติให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภาระกิจเดินทางไปราชการ    เอกสารประกอบ

ขออนุมัติให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภาระกิจเดินทางไปราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ