เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ส่วนที่ ๓ มิติที่ ๒ กิจกรรมเกี่ยวกับ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต หลักการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ

    รายละเอียดข่าว

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

         2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร    เอกสารประกอบ

ส่วนที่ ๓ มิติที่ ๒ กิจกรรมเกี่ยวกับ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต หลักการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ