เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]10
2 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตครอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด [ 11 ม.ค. 2566 ]41
3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด [ 11 ม.ค. 2566 ]29
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]59
5 จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2566 ]49
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]28
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]14
8 ข้อกำหนดจริยธรรมที่หน่วยงานใช้ดำเนินการภายในหน่วยงาน [ 9 มี.ค. 2565 ]14
9 จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]25
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2565 ]19
11 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2564 ]24