เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้าถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้าถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา ช่วงหลังบ้านนายชูชัย ศอกขุนทด และดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุดถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี ช่วงบ้าน นายประคอง รักกุดเวียน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14