เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการลอกรางระบายน้ำ


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการลอกรางระบายน้ำ บริเวณถนนหน้าบ้านนางทิพย์นัดดา บุตรดี (ม.4) เขคเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14