เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิเมธาโภคิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน พี่น้องอสมทั้ง 6 หมู่บ้าน ร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน และร่วมฟังและชมการสาธิตการบินโดรน เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30