เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริเวรถนนหลวงหมายเลข 2217 ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์


วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้ประสานงานไปยังกรมทางหลวงฯ ให้ออกดมาดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริเวรถนนหลวงหมายเลข 2217 ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ที่ดับ 10 กว่าจุดในพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรผ่านไปมา และขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และนายชาญฤทธิ์ หอขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดได้ดูแลเจ้าหน้าที่ของกรมทางในครั้งนี้

2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30