เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟ งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ นางโสภา ปราบจะบก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟ งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด ณ จุดที่ 3 หน้าร้านวัฒนาก่อสร้าง เพื่อรอรับคบไฟจาก เทศบาลตำบลด่านขุนทด และส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ต่อไป

2023-06-03
2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30