เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 16 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหองกราด ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด

2023-01-17
2023-01-16
2023-01-14
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-11