เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต  แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565


วันที่  19 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. เทศบาลตําบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ  สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต  แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565  ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตําบลหนองกราด  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27