เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ประจำปี 2565


วันที่  6  กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด   พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด  คณะครู-อาจารย์โรงเรียนหนองกราดวัฒนา คณะครูโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) คณะครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ประจำปี 2565 ณ วัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27