เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6789 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6789 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6789 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ