เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7020 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอจัดส่งรายละเอียดของทางหลวงท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7020 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2563 เรื่อง  ขอจัดส่งรายละเอียดของทางหลวงท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7020 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอจัดส่งรายละเอียดของทางหลวงท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ