เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7024 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7024 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.7024 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ