เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/7623 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด  ที่ นม 0023.16/7623 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง  กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/7623 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ