เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/7001 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ในช่วงฤดูกาลแล้งปี 2563-2564

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/7001  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ในช่วงฤดูกาลแล้งปี 2563-2564    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/7001 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ในช่วงฤดูกาลแล้งปี 2563-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ