เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว. 6953 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งขยายเวลาในการดำเนินการจัดส่งเอกสารการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว. 6953 ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2563 เรื่อง  แจ้งขยายเวลาในการดำเนินการจัดส่งเอกสารการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว. 6953 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งขยายเวลาในการดำเนินการจัดส่งเอกสารการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ