เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6954 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6954  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6954 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ