เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.3/ว3541 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0802.3/ว3541 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน    เอกสารประกอบ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.3/ว3541 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.3/ว3541 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ