เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.6032 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.6032 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.6032 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ