เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว 6784 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว 6784  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย     เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว 6784 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ