เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ ว6783 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดจัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด  ที่ นม 0023.16/ ว6783  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง  กำหนดจัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)     เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ ว6783 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดจัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ