เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.6782 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เด้น เพลงพี่หัวดี"

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.6782 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เด้น เพลงพี่หัวดี"    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว.6782 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เด้น เพลงพี่หัวดี"
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ