เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว.6781 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว.6781  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.16/ว.6781 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ