เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.3/ ว 6710 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เลขที่หนังสือที่ 2281/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.3/ ว 6710 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทดที่ นม 0023.3/ ว 6710 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ