เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6708 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เลขหนังสือรับที่ 2278/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6708 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/6708 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ