เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ 6613 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่ดอกไม้พวงมโหตรครบเครื่องบูชาพ่อขุนทด เนื่องในวานสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

เลขหนังสือรับที่ 2252/2563  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่ดอกไม้พวงมโหตรครบเครื่องบูชาพ่อขุนทด เนื่องในวานสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ 6613 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมขบวนแห่ดอกไม้พวงมโหตรครบเครื่องบูชาพ่อขุนทด เนื่องในวานสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ