เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6643 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

เลขรับหนังสือที่  2253/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6643 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5  ธันวาคม 2563     เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6643 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ