เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

เลขที่หนังสือรับ 2251/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด  ประจำปี 2563    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563
 
หนังสืออำเภอด่าุนขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563
หนังสืออำเภอด่าุนขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563
หนังสืออำเภอด่าุนขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563
หนังสืออำเภอด่าุนขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563
หนังสืออำเภอด่าุนขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563
หนังสืออำเภอด่าุนขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563
หนังสืออำเภอด่าุนขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0718/ว 6607 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2563
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ