เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ. 2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม  แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ. 2566 - 2570)    เอกสารประกอบ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ