เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจราณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจราณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจราณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ