เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ