เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ