เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มิติ ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ปีที่ดำเนินการ

    รายละเอียดข่าว

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐)    เอกสารประกอบ

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มิติ ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ปีที่ดำเนินการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ