เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4742 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดรองรับการเปิดประเทศใน 6.setting ตามแนวทาง COVID Free setting

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4742 ลงวันที่ 25  ตุลาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดรองรับการเปิดประเทศใน 6.setting ตามแนวทาง COVID Free setting 

รับที่ 2570/2564 ลว.25 ตุลาคม 2564    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4742 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดรองรับการเปิดประเทศใน 6.setting ตามแนวทาง COVID Free setting
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ