เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 002317/ว3436 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อปรัปบรุงตำแหน่งและคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 002317/ว3436 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อปรัปบรุงตำแหน่งและคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 

รับที่ 1836/2564 ลว. 29 ก.ค.64    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 002317/ว3436 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อปรัปบรุงตำแหน่งและคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ