เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3435 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กรณีการจัดประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3435 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กรณีการจัดประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รับที่ 1837/2564 ลว.29 ก.ค.64    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3435 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กรณีการจัดประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ