เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3433 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนกิจการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้งานวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3433 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนกิจการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้งานวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565 

รับที่ 1838/2564 ลว. 29 ก.ค.64    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3433 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนกิจการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้งานวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ