เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ ว3431 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตอบแบบสอบถามงานวิจัยเพื่อผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ ว3431 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตอบแบบสอบถามงานวิจัยเพื่อผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

รับที่ 1834/2564 ลว.29 กรกฎาคม 2564

     เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ ว3431 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตอบแบบสอบถามงานวิจัยเพื่อผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ