เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/ว3429 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมุลการประเมินมารตรฐานสะอาด ปลอดภัยไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/ว3429 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมุลการประเมินมารตรฐานสะอาด ปลอดภัยไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID  Plus

รับที่ 1830/2564 ลว. 29 กรกรกฎาคม 2564    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/ว3429 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมุลการประเมินมารตรฐานสะอาด ปลอดภัยไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ