เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว3437 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว3437 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว3437 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ