เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566- มีนาคม 2567) [ 28 ก.ย. 2566 ]7
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565- กันยายน 2566) [ 28 ก.ย. 2566 ]8
3 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]54
4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองกราด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy [ 11 ม.ค. 2566 ]59
5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น องเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี [ 11 ม.ค. 2566 ]62