เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการอาหารปลอดภัย  ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค  เทศบาลตำบลหนองกราด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565


 วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาหารปลอดภัย  ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค  เทศบาลตำบลหนองกราด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   พร้อมนายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  กำนันตำบลหนองกราด และผู้ใหญ่บ้าน ม. 3,4,13,14,16  โดยมีนางสาวณักษ์ลภัส  แพะขุนทด ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  บรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13