เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565


วันที่ 20 ก.ย. 2565 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 พร้อมนายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดโดยมีนายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด บรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีน พร้อมมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน และอาสาสมัครปศุสัตว์ เทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน 600 โดส เพื่อไปดำเนินการฉีดต่อไป

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13