เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งหอกระจายข่าว ระบบไร้สาย เพิ่มเติม


วันที่ 14 และวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้ นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด นำคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งหอกระจายข่าว ระบบไร้สาย เพิ่มเติม จำนวน 5 จุด เพื่อเป็นการประชาชนพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจของเทศบาล ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดไดัรับฟังข้อมูลข่าวสารของทางราชการแบบทั่วถึง

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07