เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง


วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง ช่วงบ้านยนางเย็น (ขายไส้กรอก ม.3) ตามที่ได้รับแจ้งจาก นายธนยศ ศรีทอง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07