เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การมอบอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬาและเสื้อกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาประชาชน "หนองกราดเกม" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ 2566


วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมมอบอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาประชาชน "หนองกราดเกม" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ 2566 พร้อมร่วมมอบเสื้อกีฬา ทั้ง 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06