เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหน้าโรงเรียนหนองกราดวัฒนา


วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหน้าโรงเรียนหนองกราดวัฒนา หมู่ที่13 ช่วงบ้าน นางวิภา สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และ หมู่ ที่ 3ช่วงบ้านนายบุญเกิด บุญอุดม ตามที่ได้รับแจ้งมา ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07