เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดโครงการกีฬาหนองกราดเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการติดตั้งผ้าเขียว บริเวณสนามวอลเล่ย์บอล หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อเตรียมสถานที่จัดโครงการกีฬาหนองกราดเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2566 ต่อไป

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07