เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการ  ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนอกราด (สังวรอุปถัมภ์)


วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมาย นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ  ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนอกราด (สังวรอุปถัมภ์) ตามที่ได้รับแจ้งจาก นายชาญฤทธิ์ หอขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11